Våra tjänster

Våra kunder ska vara branchens nöjdaste.
Vi har länge arbetat med strategin att sätta kunden i fokus. Vi tror att vår prioritering av kvalitet och kundvärden genererar långsiktiga relationer och lojala kunder samt skapar grunden till god lönsamhet.

Med en modern teknisk verkstad kan vi utföra samtligta plåtslageriarbeten på tak och fasader, likaså tätskiktarbeten

Takarbeten

Vi arbetar på alla olika typer av tak med en mängd olika material. Vi har sedan starten krypit runt på otaliga tak vilket har givit en gedigen kunskap och förståelse för vilka utmaningar som vi kan möta där uppe. Vi har maskiner och kunskap att hantera det mesta inom byggnadsplåtslageri. Vi bockar, skär och tillverkar. Och självklart utför vi alla takarbeten under säkra förhållanden.

Vi utför bland annat:

 • Band-och skivtäckning av plåt, koppar, zink eller aluminium
 • Taksäkerhetsanordningar enligt gällande bestämmelser
 • TRP-plåt
 • Tegeltak
 • Papptak
 • Rostfria tak

Fasadarbeten

Vi hjälper er med alla typer av fasadarbeten, fasadrenoveringar och reparerationer.

Så här jobbar vi med fasadarbeten

 • Fönsterbyte startar cirka två veckor innan ställning reses för att skapa ytor till efterkommande yrkesgrupp att jobba utan hinder
 • Vi byter cirka sex fönster fullt färdigt per dag, på tre fönstermontörer
 • Sedan reses ställning och isolering av fasad påbörjas
 • Takfot flyttas ut av plåt för att få rum med den djupare fasaden
 • Här påbörjas den lättare balkongrenoveringen flexning av färg och betonglagning
 • Nu är det dags att skyddstäcka allt innan putsarbetet startar
 • Puts påbörjas när framförliggande isolering har skapat tillräckligt stora ytor att gå på
 • Nu är isoleringen klar på hus 1 och vi har färdigputsade ytor som dessutom är torra för att komma igång med avfärgning samt avtäckning
 • Putslaget fortsätter med framförvarande puts samtidigt som avfärgning färdigställs på de ytorna som är färdig putsade och uttorkade
 • Dags att måla våra balkonger som nu är torkade och klara för avfärgning, därefter monteras nya balkongräcken upp
 • Besiktning av våra färdigputsade ytor och börjar riva ställning

Servicearbeten

Servicearbeten har blivit en viktig del i vår verksamhet.

Vi utför många olika typer av servicearbeten, allt från att rensa duvspillning från tak till att göra tak- och fasadöversyner med besiktningsprotokoll. 

Vi erbjuder skräddarsydda avtal och underhållsarbeten för en trygg och ekonomisk förvaltning. Avtalen kan innehålla allt från rensning av vattengångar och underhållsarbeten till översyn med dokumentation av takets kondition.

Takmålning

Effektivt och professionellt.

Våra takmålare arbetar efter noga utvecklade rutiner och med maximalt säkerhetstänk. Varje uppdrag kvalitetssäkras och dokumenteras. Vi väljer färger från de ledande tillverkarna för bästa resultat. 

Vi vet vilken behandling och vilka färger som är lämpliga i varje enskilt fall och vi har duktigt folk som gör jobbet!

Taksäkerhet

Montering av taksäkerhet har sedan länge ingått som en del i våra entreprenader och är en självklarhet för oss när vi arbetar på taken. Vi utför även entreprenader bara med taksäkerhet på alla förekommande tak. Alla tak skall ha permanent taksäkerhet.

Det gäller både den privata och professionella fastighetsägaren. Lagar och regelverken är oftast snåriga och svårtolkade och därför har vi specialiserat oss på dessa för att kunna hjälpa er så att kraven kan uppfyllas.

Vi har utbildad personal som kan utföra statusbesiktningar med förslag på vad som behöver kompletteras enligt det regelverk som gäller. När det är ett så väsentligt område, som handlar om säkerhet är det extra viktigt att ha en leverantör med expertkompetens som kan inventera och utföra taksäkerhetsarbeten.

Snöskottning

Vi utför snöskottning och borttagning av is på alla typer av yttertak. Vi har avtal med både stora fastighetsägare och mindre föreningar. All vår personal har godkänd utbildning för snöskottning för att undvika skador på tak och fasader.

Vi utför:

 • Rensning av tak från skräp och mossa
 • Rensning av stuprör
 • Reparationer eller byte av trasig plåt på tak och fasader
 • Byte av trasiga tegelpannor mm på tak
 • Tätskikt av takpapp
 • Taksäkerhetsanordningar enligt gällande bestämmelser
 • Arbeten utförs även från en av våra skyliftar vid behov

Tätskikt

Att skydda fastigheten mot fukt, väder och vind är en förutsättning för en lång livslängd och ett bra inneklimat. Här fyller tätskiktet en avgörande roll, både ovan- och underifrån. Det exponerade tätskiktet på taket svetsas enligt säkra riktlinjer med hög precision för att säkerställa 100% täthet. Vi arbetar i huvudsak med tätskikt av Bitumen.

Exponerat tak

Ett tak ska inte bara ha ett tidlöst utseende, utan också en lång livslängd. Dagens tätskikt håller upp till 50 år. Listtäckning och färgat tätskikt är bra exempel på hur man med enkla medel kan få ett tak att se mer levande ut.

Takvegetation

Ekologiska, estetiska och ekonomiska fördelar är alla faktorer som gör denna typ av spännande tak populära.

Dolda tätskikt

Denna typ av tak kräver ett väl fungerande tätskiktssystem. Ofta skall tätskiktet klara av trafik, växtlighet och andra påfrestningar. Vi har en integrerad kunskapsbank och helhetslösningar inom alla dessa områden. Ett av oss genomfört projekt täcker varje detalj – från ett tätt underlag till en grönskande innergård.